Uudenmaantielle rakennetaan pyöräilyn laatukäytävää

Uudenmaantiellä alkoi keväällä pyöräilyn laatukäytävän rakentaminen. Nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan katuvälillä Petäjäkatu – Skarppakullantie ja uusitaan Vasaramäen alikulkukäytävä. Rakentaminen on osa 110-tien pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parannustöitä, joita on tehty Piispanristiltä asti. Valitettavasti rakennustyöt aiheuttavat haittaa kulkijoille.

Uudenmaantiellä ajoradan pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätietä levennetään koko matkalla vähintään 4,5 m leveäksi ja tästä pyöräilylle varataan aina vähintään 2,5 m. Liikennevaloristeyksiin asennetaan pyöräilijöille odotuskaiteita, joista pyöräilijä voi ottaa tukea nousematta pois pyörän päältä. Hautausmaantien risteyksessä louhitaan kalliota, jotta saadaan jalankulku- ja pyörätie vietyä kauemmas ajoradasta ja siten parannettua risteyksen näkyvyyttä.

Vasaramäen alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotiet osana työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Kiertoteille asetetaan nopeusrajoitus 30 km/h. Kiertoteiden käyttöönoton jälkeen alkaa alikulkukäytävän purku- ja rakennustyöt. Uusi siltatyyppinen alikulku on nykyistä avarampi ja valoisampi parantaen samalla liikenneturvallisuutta. Vasaramäen alikulkukäytävän lisäksi myös hautausmaan vieressä sijaitsevan Peltolan alikulun kohdalle rakennetaan jalankulku- ja pyörätielle uusi suoraan jatkava yhteys ajoradan tasossa, joka parantaa pyöräilyn sujuvuutta.

Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan siirtämällä bussipysäkkikatoksia jalankulku- ja pyöräteiden takaa ajoradan viereen. Uudenmaantieltä poistetaan käytöstä linja-autopysäkit 786, 794 ja 796 Peltolan alikulkukäytävän ja Villenpuiston kohdilta.

Lisää hankkeesta voi lukea turku.fi – sivuilta