Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetty

Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa on päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelmat, jossa ilmastotavoitteet huomioidaan entistä vahvemmin. Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen kasvihuonepäästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee liikkumisessa tapahtua merkittävä murros kymmenessä vuodessa. Tähän haasteeseen liikennejärjestelmäsuunnitelmien avulla pyritään vastaamaan. Sekä maakunnan että Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päätavoitteet ovat kestävä ja vähäpäästöinen, kilpailukykyinen ja vetovoimainen sekä turvallinen ja terveellinen liikennejärjestelmä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat päivitettiin yhteisessä prosessissa. Päivitysprosessi ajoittui samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessin kanssa. Lisäksi suunnitelmien päivitystyö kytkeytyi yhtä aikaa valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan sekä neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä eteenpäin vie Varsinais-Suomen liitto yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Turun seudun kuntien kanssa. Työtä kutsutaan Turun seudun jatkuvaksi liikennejärjestelmätyöksi.

Lue lisää liikennejärjestelmätyöstä

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma