Turkuun raitiotie?

Raitiotie-projekti selvittää parhaillaan mahdollisen raitiotieratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kaupungin strategisena tavoitteena on kehittää ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista. Raitiotie on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea pitkäjänteistä kehittämistä.

Kaupunkilaisille sujuva ja kestävä liikkumistapa

Suunnittelun tavoitteena on tukea kaupungin kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kaupunkirakennetta, tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä sekä lisätä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa tarkastellaan myös investoinnin taloudellista kestävyyttä.

Turun kaupunkikehityksen mullistaja

Turun raitiotien yleissuunnitelman ja lisäselvitysten tarkoituksena on antaa riittävät tiedot, jotta Turun kaupunginvaltuustossa voidaan päättää raitiotien toteuttamisesta. Jos päätös on myönteinen, käynnistetään toteutusprojekti. Siihen liittyvät muun muassa katusuunnitelmien ja asemakaavojen muutosten laadinnat sekä rakennussuunnittelu. Raitiotien vaihtoehtona tutkitaan superbussia, jota on luonnehdittu kumipyöräraitsikaksi. Investointina superbussit olisivat selvästi huokeampia kuin raitsikat. Toisaalta raitiotien merkitys olisi Turun kaupunkikehityksen kannalta huomattavampi suurempi.