Pyöräilyn seudullisten pääreittien opastus uusitaan vuodesta 2018 alkaen

Opastuksen uusimisella parannetaan pyöräilyn pääreitistön hahmotettavuutta ja helpotetaan sujuvimpien reittien löytämistä seudun kunta- ja alakeskusten välillä. Kaupunkiseudun nykyistä jalankulku- ja pyöräteiden viitoitusta on toteutettu vuosien kuluessa paloittain. Se ei monilta osin enää ole ajan tasalla, yhtenäinen eikä looginen. Uusi opastus toteutetaan uudenlaisella pääreittien viitoitusjärjestelmällä, joka perustuu numeroituihin pääreitteihin ja autoliikenteen tapaan ennen tärkeimpiä risteyskohtia sijoitettaviin tauluopasteisiin. Samalla voidaan panna kuntoon tärkeimpien matkailua palvelevien pyöräreittien, kuten Saariston Rengastien, opastus kaupunkiseudun alueella. Opastuksen uusiminen aloitetaan Turun ja Kaarinan väliseltä Uudenmaantien varren reitiltä ja sitä jatketaan seudun muille pääreiteille rahoitusmahdollisuuksien mukaisessa aikataulussa.