Paraisten keskusta

Paraisten tavoitteena on ollut jo pitkään keskustan tiivistäminen sekä asukkaiden ja heitä lähellä olevien palvelujen lisääminen. Keskustassa käynnistyy tulevina vuosina useita hankkeita, joilla visiota toteutetaan. Paraisten keskustan sisääntulon tuntumaan on suunnitteilla eri asukasryhmiä palvelevia monipuolisia asuntoja sekä palvelutasoa parantavia ja arkea sujuvoittavia ratkaisuja.