Luodaan tehokas runkoliikenne

Föli suunnittelee runkolinjastoksi kutsuttua uudistusta vuodelle 2021. Uuden linjaston perustan muodostavat linjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Uudistuksella pyritään parantamaan Föli-alueen saavutettavuutta ja matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä ja tihentämään vuorovälejä.

Runkobussilinjasto tukeutuu Turun alueen vahvimpiin joukkoliikennelinjoihin. Suuri osa runkobussilinjojen reiteistä on jo olemassa. Suunnitelmissa on visioitu useita linjojen nopeuttamistoimenpiteitä. Matka nopeutuu esimerkiksi bussikaistoilla ja liikennevaloetuuksilla.

Seuraa linjastosuunnittelun edistymistä täällä!