Kehätien itäosan parantaminen Kauselan ja Kirismäen välillä

Kauselan (valtatie 10) ja Kirismäen (valtatie 1) välisen kehätien itäosan parantamisesta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluu tasoliittymien korvaaminen eritasoliittymillä, joihin on jo myönnetty rahoitus. Eritasoliittymät rakennetaan vuosina 2019–2021.

Suunnitelmaan sisältyy myös kehätien rakentaminen nelikaistaiseksi. Nelikaistaistukselle pyritään saamaan rahoitus mahdollisimman pian, jotta eritasoliittymät ja nelikaistaistus voitaisiin tehdä yhdessä hankkeessa. Näin työmaan aikaiset haitat liikenteelle ja satamakuljetuksille jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Lue lisää!