Kehätie Raision ja Naantalin välillä

Kehätien Raisio–Naantali-välille on suunniteltu nelikaistaistusta ja eritasoliittymäjärjestelyjä. Jakson yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2018.

Katso lisää!