Kaarinan keskusta

Kaarinan keskustasta halutaan luoda vetovoimainen asuin- ja asiointipaikka. Autoliikenteen rauhoittaminen, pysäköintipaikkojen vähentäminen maan päältä ja katutilojen kaventaminen lisäävät keskustan viihtyisyyttä.

Kaarinan keskustalle on laadittu pysäköinti- ja liikennesuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, liikenneturvallisuutta, yhteyksiä joukkoliikenteen pysäkeille ja matkaketjun sujuvuutta. Suunnitelman avulla tavoitellaan keskustalle parempaa saavutettavuutta ja kaupungin elinkeinoelämälle parempaa kilpailukykyä.