Tuureporinkadun pyörätie

Liikenneympäristön kehittäminen koulureiteillä ja etenkin koulujen läheisyydessä vaikuttaa oleellisesti koululaisten liikkumiskäyttäytymiseen ja siihen, miten he kokevat liikenneturvallisuuden.

Turun Tuureporinkadun pyörätie toteutettiin 2000-luvulla vaiheittain. Pyörätie palvelee Puolalanmäen alueen koulujen oppilaita ja muita keskustassa kulkijoita. Puolalanmäen koulun kohdalla kapeneva ajoväylä hidastaa henkilöautojen tilannenopeuksia, mikä parantaa osaltaan liikenneturvallisuutta koulun läheisyydessä.