Turun satamayhteys

Vuonna 2014 valmistuneessa hankkeessa parannettiin Turun satamien liikenneyhteyksiä. Hankkeessa levennettiin Suikkilantie nelikaistaiseksi Raumantien ja Pansiontien välillä sekä parannettiin Suikkilantien ja Raumantien eritasoliittymän sujuvuutta lisärampeilla. Satamayhteyden parantamisen myötä raskasta liikennettä on voitu ohjata pois kaupungin keskusta-alueen tieverkolta.