Pyöräilyn pääverkon puuttuneita osuuksia

Tavoitteena on rakentaa helposti hahmottuva pyöräilyn pääverkko, joka yhdistää sujuvasti seudun tärkeimmät keskukset, asuinalueet ja työpaikat. Pääverkkoa on rakennettu pala palalta, josta seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä.

Jalankulku- ja pyörätie Pitkämäestä Härkämäkeen

Naantalintien pohjoispuolelle rakennettiin sujuva jalankulku- ja pyörätieyhteys Turusta Härkämäkeen, joka on samalla Turku–Naantali-seutureitin alkuosa. Tie valmistui vuonna 2015. Tulevaisuudessa reittiä pitkin pääsee kätevästi myös Raisioon.

Toijalan radan jalankulku- ja pyörätiealikulku Raunistulassa

Toijalan radan alikulku Raunistulan ja Koroisten välille valmistui vuonna 2015. Se toi turvallisen ja nopean yhteyden radan poikki ja täydensi samalla yhden puuttuvan palasen Turun esikaupunkivyöhykettä yhdistävästä kehäreitistä.

Kultarannan alikulku sekä Särkänsalmentien jalankulku- ja pyörätie

 Tie on osa Luonnonmaan uusille asuinalueille ja Merimaskuun johtavaa pyörätieyhteyttä. Se palvelee myös Saariston Rengastien pyörämatkailua. Reitti rakennettiin vuosina 2015–2016.

Jalankulku- ja pyörätie Maskusta Nousiaisiin

Vuonna 2016 valmistuneen valtatien 8 kehittämishankkeen yhteydessä rakennettiin Maskun ja Nousiaisten välille jalankulku- ja pyörätie.

Jalankulku- ja pyörätie Jäkärlän ja Yli-Maarian välille

Paimalantien varren puuttunut jalankulku- ja pyörätieyhteys valmistui vuonna 2017.

Kultanummen alikulku Kaarinantiellä

Vaarallinen tienylitys turvattiin Kohmon ja Auranlaakson välillä. Alikulku valmistui vuonna 2017.