Pieniä liikenneturvallisuushankkeita

Turun seudun kunnat ja valtio sopivat vuonna 2012 MAL-sopimuksen ja siihen liittyvän MAL-hankeohjelman vuosille 2012–2015. MAL-sopimuksen tavoitteena oli muun muassa liikenneturvallisuuden parantaminen pienin kustannustehokkain toimenpitein.

Liikenneturvallisuushankkeita toteutettiin seuraavasti:

  • Friskalan tiejärjestelyt (mt 1821)
  • Paraisten Kårkullan liittymän parantaminen (mt 180)
  • Raisiontien liikennesaneeraus (mt 12150)
  • Ruskon taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet (mt 2112)
  • Maskun Seikelän liittymän parantaminen (mt 192)
  • Sauvon Saustilantien liittymän parantaminen (mt 181)