Naantalin satamayhteys

Kehätien turvallisuutta ja Naantalin satamaliikenteen sujuvuutta parannettiin rakentamalla Naantalin Vanton vaarallisen tasoliittymän paikalle eritasoliittymä. Vuonna 2007 liikenteelle avattu uusi eritasoliittymä on luonut edellytykset viereisen Luolalan teollisuusalueen kehittymiselle.