En säkrare trafik med små, effektiva och precisa åtgärder

I MBT-projektprogrammet för åren 2016–2019 som hör ihop med det år 2016 upprättade MBT-avtalet mellan Åboregionens kommuner och staten ingår flera av statens och kommunernas gemensamma trafiksäkerhetsprojekt. Fram till år 2020 genomförs bl.a.:

  • Trafiksäkerhetsåtgärder för landsvägarna i Pemars centrum
  • Förbättring av anslutningen vid Kustavintie (lv 192) och Pyheentie i Virmo
  • Belysning på Rymättyläntie (lv 189) och viltstängsel på Luonnonmaa
  • Skärgårdsvägen (lv 180), förbättring av Ålös anslutning i Pargas
  • Byggandet av anslutningen vid Vahdontie (lv 2012) och Kaharintie till en rondell i Rusko