Spårväg till Åbo?

Spårvägsprojektet reder för närvarande ut vilka verkningar och förutsättningar en eventuell spårvägslösning skulle ha i Åboregionen. Staden har ett strategiskt mål att utveckla trafik och färdsätt som är hållbara för miljön. Spårvägen är ett stadsutvecklingsprojekt som kan användas för att stödja långsiktig utveckling.

Ett smidigt och hållbart färdsätt för stadsborna

Målet med planeringen är att stödja stadens tillväxt, konkurrenskraft och hållbara stadsstruktur, producera en smidig och attraktiv kollektivtrafik samt öka invånarnas trivsel och välmående. I planeringen granskar man även investeringens ekonomiska hållbarhet.

Revolutionerande i Åbos stadsutveckling

Målet med den allmänna planen och tilläggsutredningarna för Åbo spårväg är att ge tillräcklig information för att Åbo stadsfullmäktige kan fatta beslut om att förverkliga spårvägen. Om beslutet är positivt, sätts projektet igång. Till det hör bland annat upprättandet av ändringar i gatuplaner och detaljplaner samt byggplanering.

Som ett alternativ till spårvägen utreds superbussen, som har beskrivits som en gummihjulsspårvagn. Som en investering skulle superbussarna vara klart billigare än spårvagnar. Å andra sidan skulle spårvägens betydelse vara avsevärt större för Åbos stadsutveckling.