Byggandet av delar som fattas i huvudcykelnätet

Målet är ett enkelt utformat huvudnät för cykling, som smidigt kopplar ihop regionens viktigaste centrum, bostadsområden och arbetsplatser. Huvudnätet byggs och utvecklas under de närmaste åren på bl.a. följande delar.

Gång- och cykelvägsförbindelsen som fattas längs med Reso å mellan Oxbacken och Reso centrum byggs år 2019.

Längs med Åbo ringväg mellan Auranlaakso och Pikis byggs gång- och cykelvägen som fattas i samband med Kausela–Kirismäki-vägprojektet under åren 2019–2021.