Pargas centrum

Pargas mål har redan länge varit att förtäta centrum samt öka antalet invånare och tjänsterna nära dem. Under de kommande åren startas flera projekt i centrum som används för att förverkliga visionen. I anslutning till infarten till Pargas centrum planeras mångsidiga bostäder för olika invånargrupper samt lösningar som förbättrar servicenivån och gör vardagen smidigare.

.