Ordning på befintliga förbindelser

Även de nuvarande förbindelserna i huvudcykelnätet förbättras. Genom att höja kvalitetsnivån förbättras säkerheten och pendelcyklandets smidighet på regionens viktigaste huvudrutter. Under de närmaste åren planeras följande förbättringsprojekt:

Gång- och cykelvägen mellan Åbo och S:t Karins längs med Nylandsvägen förbättras under åren 2018–2019.

Gång- och cykelvägen längs med riksväg 10 mellan Auranlaakso och Lundo förbättras år 2019.

På cykelvägsförbindelsen mellan Åbo och Nådendal har det planerats förbättringar i två etapper.

  • Man strävar till att förbättra cykelrutten mellan Oxbacken och Resoviken i samband med utvecklingsåtgärderna för Pernovarvets trafikförbindelser. För tillfället pågår vägplanering för att förbättra trafikförbindelserna.
  • Cykelvägsarrangemangen längs med Åbo ringväg mellan Nådendal och Reso byggs delvis på nytt i samband med ringvägens stora förbättringsprojekt som är under planering. Reso–Nådendal-vägprojektets allmänna plan har precis blivit klar.  Läs mer!