Fotgängarstaden Nådendal och planerna för centrum

Gamla stan och torgområdet i Nådendal har redan länge utvecklats som fotgängarbetonade områden. Nu utvidgas fotgängarområdet med nya planer även i centrum. Målet är att dämpa genomfartstrafiken som går genom centrum och stärka Nådendals image som en trivsam stad genom att reservera naturliga områden för gångtrafik och smidiga rutter för cyklister. Under de närmaste åren ska till exempel Tullikatu i centrum förändras till en promenadinriktad gata på sträckan Aurinkotie–Kaivokatu.