Åbo ringvägs förnyelser i Reso centrum

I Reso planeras förnyelse av Åbo ringvägs och riksväg 8:s planskilda anslutning och förande av ringvägen in i en tunnel vid centrum. Vägplaneringen för etappen är igång och blir klar i slutet av år 2019.

Läs mer!