S:t Karins centrum

S:t Karins centrum ska skapas till en attraktiv bostads- och verksamhetsplats. Centrumet görs trivsammare genom att dämpa biltrafiken, minska parkeringsplatser på marknivå och göra gatuutrymmena smalare.

Man har upprättat en parkerings- och trafikplan för S:t Karins centrum, vars mål är att förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister, trafiksäkerheten, förbindelserna till kollektivtrafikens hållplatser och resekedjans smidighet. Med hjälp av planen eftersträvar man en bättre tillgänglighet till centrum och en bättre konkurrenskraft för stadens näringsliv.