Förbättring av riksväg 8 på sträckan Åbo–Björneborg

Förbättringen av riksväg 8 har varit Åboregionens största vägprojekt under de senaste åren. Vägetappen med mycket trafikstockning mellan Reso och Nousis byggdes om till motorväg och etappen blev klar år 2016. År 2017 förbättrades även Virmos anslutningar så att de blev säkrare. Samma år byggdes vägbelysning mellan Virmo och Letala på de etapper där sådan fortfarande fattades. I och med den har hela sträckan mellan Åbo och Björneborg en enhetlig vägbelysning.

Förbättringsprojektet för riksväg 8 fortsätter för närvarande på byggarbetsplatsen. På norra sidan om Nousis bygger man ett omkörningsfilpar, genomför nya anslutningsarrangemang och bygger viltstängsel som räcker ända till Virmo.

Se mer på projektets Facebook-sidor!