Tureborgsgatans cykelväg

Utvecklingen av trafikmiljön på skolrutter och särskilt i närheten av skolor påverkar väsentligt skolelevernas resvanor och hur de upplever trafiksäkerheten.

Tureborgsgatans cykelväg i Åbo genomfördes etappvis under 2000-talet. Cykelvägen betjänar eleverna i skolorna på Puolalabacken och andra trafikanter i centrum. Körleden som smalnar vid Puolala skola sjunker personbilarnas situationshastighet, vilket för sin del förbättrar trafiksäkerheten i närheten av skolan.