Åbo stadsregions trafikcentral

Åbo och Reso stad samt Trafikverket grundade år 2014 en gemensam trafikcentral för Åbo stadsregion.

Trafikcentralen erbjuder aktuell information till gatornas användare, kollektivtrafiken och olika myndigheter. Den informerar bland annat om trafikstörningar, gatuarbeten, underhållsarbeten, trafikmängd och väderförhållanden. Vid störningssituationer i trafiken samarbetar trafikcentralen med olika myndigheter.