Testrutt för vintercykling

Målet med pilotprojektet för effektiviserat vinterunderhåll är att cykling ska vara ett bra färdalternativ – under sommaren och vintern. I Åbo centrum tog man i bruk en 12 kilometer lång testrutt för vintercykling, som hölls i vinterskick med sopsaltning.

Snön togs i regel bort genom sopning och halkan bekämpades med saltning. Gatans yta var fri från snö och inga snövallar bildades. Sopsaltningen gjorde även halkbekämpningen mer effektiv.

Vid rikligt snöfall eller låga minusgrader tog man emellertid till traditionella vinterunderhållsmetoder. Med hjälp av försöket reder man ut hur den nya underhållsmetoden påverkar antalet cyklister och cyklandets attraktion under vintersäsongen. Verksamhetstiden för den första vintersäsongen för vintercyklingens testrutt tog slut i maj 2018.

Läs mer!