Små trafiksäkerhetsprojekt

Åboregionens kommuner och staten slöt år 2012 MBT-avtal (avtal om markanvändning, boende och trafik) och det tillhörande MBT-projektprogrammet för åren 2012–2015. MBT-avtalets mål var bland annat att förbättra trafiksäkerheten med små kostnadseffektiva åtgärder.

Trafiksäkerhetsprojekt genomfördes enligt följande:

  • Friskala vägarrangemang (lv 1821)
  • Förbättring av Kårkullas anslutning i Pargas (lv 180)
  • Trafiksanering av Resovägen (lv 12150)
  • Trafiksäkerhetsåtgärder i Rusko tätort (lv 2112)
  • Förbättring av Seikeläs anslutning i Masku (lv 192)
  • Förbättring av anslutningen vid Saustilantie i Sagu (lv 181)