Gamla stan i Nådendal

Generalguvernör Per Brahe pekade på nuvarande Mannerheiminkatu i 1600-talets Nådendal och konstaterade:

”Nu skall vi sätta stopp för bränderna i denna stad och bygga en stor gata i staden. Gatan skall gå här och den skall heta Storgatan. Den är så här bred och brandsäker. Ni har tre dagar på er att riva era hus och flytta dom vart ni vill, men gatan skall gå här.” Och så blev det.

Gamla stan i Nådendal har sett många skeden. Efter hästvagnarna tog motorfordonen över stadens gator. Under 1990-talet ändrades den gamla stadens gator tillbaka till gårdsgator som passar för fotgängare. Invånarna och företagarna i gamla stan hade en önskan om att freda området från ”onödig” fordonstrafik och parkering.

Idag ligger det flera lockande småbutiker längs med Nådendals smala gränder. Gatorna fylls med människor och knappt några bilar syns i gatubilden. Nya planer stärker och utvidgar Nådendals fotgängarbetonade centrum.

Läs mer om gatuplaneringen för Nådendals centrumkvarter!