Stadsregionens gemensamma kollektivtrafik Föli

Den gemensamma kollektivtrafiken för Åboregionens sex kommuner startade år 2014. Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko bildade då en enhetlig kollektivtrafikregion där alla biljettprodukter, rabattgrupper och åldersgrupper är de samma. Fast taxa togs i bruk i hela Föli-området. Kunderna tog emot Föli med entusiasm och kollektivtrafikens användarantal har ökat stadigt sedan reformen.

Läs mer!