Humlegårdsgatans cykelfiler

Förbättring av cykelrutternas kontinuitet i Åbo centrum har varit ett långsiktigt mål för staden. En av de mest centrala svagheterna har varit bristen på cykelvägsförbindelse mellan Järnvägsstationen, Åbo centrum och åstranden.

Humlegårdsgatans cykelfil byggdes år 2017. Den största utmaningen vid byggandet av cykelvägen var minskningen av parkeringsplatser. I och med cykelfilerna och -vägarna minskade kundparkeringsplatserna med cirka 20 rutor längs med Humlegårdsgatan. Ersättande kundparkeringsplatser fick man från Fredsgatan och några platser kunde läggas till på Hantverkaregatan.

Som kompensation fick man emellertid en fin cykelförbindelse, som delvis utfördes som en dubbelriktad cykelväg, delvis som enkelriktade cykelvägar och cykelfiler. Cykelfilerna är markerade i gatan med körbanemarkeringar och färgad asfalt.