Åbos gågatuområde

Den del av Universitetsgatan som ligger mellan Auragatan och Humlegårdsgatan har redan från början av 2000-talet fungerat som gågata. Man har satsat på uppvärmd stenbeläggning, bänkar, planteringar och belysning för gatan. Gatusträckan lockar nuförtiden till sig fotgängare, evenemang och butiker.

Vid juletid tänds julbelysning över gågatan. I den nuvarande gågatans område har man kunnat beundra julgatan redan från år 1948. En promenad på den uppvärmda gatusträckan är trevlig även på vintern och man behöver inte akta sig för att halka.