En smidig vardag för alla

Vilket transportmedel använder du eller går du till fots? Åboregionen stödjer alla slags färdsätt. Det ska vara enkelt och säkert att röra sig för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikpassagerare och bilister. Trafikreformens utgångspunkt är att alla ska kunna välja ett hållbart sätt att röra sig, om de vill.

Kuva: Pasi Leino

Säkert till jobbet, skolan och fritidssysselsättningar

I Åboregionen arbetar man ständigt för att öka trafiksäkerheten. Vardagsresande ska vara säkert för alla. Även små skolelever ska ha en säker skolväg. Man bygger trafikmiljön säkrare och stärker tillsammans atmosfären där fotgängare, cyklister och bilister är genuint jämställda.

Trevliga stråk för fotgängare

Det är kul att promenera! Det är trevligt, till och med en upplevelse, att promenera från en plats till en annan. Alla trafikanter har nytta av säkra och trivsamma gångvägar. Även staden lever upp när en välplanerad promenadmiljö lockar till sig fler fotgängare.

Smidiga rutter för cyklister

Tydliga och säkra cykelvägar sänker tröskeln till att ta cykeln när man ska någonstans. När trafikstråken är i skick, cyklar folk mer. Det är lätt att välja ett hållbart färdsätt, som dessutom ofta är det mest behändiga sättet att komma fram på.

 

96 procent av dem som svarade på Åbo stads cykelbarometer stödjer utvecklingen av cykelåkning.

En fungerande kollektivtrafik är något att vara stolt över

Åbo regiontrafik Föli fungerar utmärkt och den har redan nu många nöjda användare. Även regionens övriga kollektivtrafikförbindelser är populära. När kollektivtrafiken fungerar effektivt, lockar den till sig fler användare och är enklare att utveckla till att bli ännu bättre.

 

Från Salutorget tar 25 000 personer bussen per dygn.

Renare stadsluft

Ekologiska färdsätt sparar på miljön och är även på många sätt förmånliga för trafikanterna. När du promenerar eller cyklar till exempel till jobbet, sparar du pengar och tar hand om din kondition. Samtidigt bidrar du till att minska utsläpp och buller, förbättra stadsluften samt dämpa klimatförändringen för din egen del.

Promenader och cykling gör gott

Promenader och cykling främjar kommunbornas hälsa och välmående. Framför allt är de trevliga och enkla sätt att röra sig, som även är uppiggande och uppfriskande. En rask promenad eller cykeltur får dig genast att må bra och ännu bättre på lång sikt. I en större skala främjar de folkhälsan.

Nya slags närtjänster

Vardagens sociala miljö påverkar människornas aktiviteter, rörlighet och välmående. Livskraftiga kvarter, gågator och grönområden ökar trivseln i centrum.

I bostadsområden förbättrar mångsidiga tjänster å sin sida flytet i vardagen. Det vore fint att se framtidens bostadsområde som en by där skolan, daghemmet, hälsovårdscentralen och närbutiken i centrum betjänar byns invånare på ett mångsidigt sätt. Tjänsterna skulle ligga tätt i anslutning till det trivsamma centrumet. Man skulle kunna promenera och cykla snabbt till centrum – och till arbetsplatsen och större servicekoncentrationer skulle man kunna åka med tåg eller buss.

Mindre kostnader för samhället

Den goda effekten av smarta val mångdubblas. En frisk och välmående kommuninvånare använder färre hälsovårdstjänster och sparar in pengar till samhället.

 

 

En ökning av promenerandet med 20 procent skulle producera hälsofördelar i Finland för ett värde på 3,3 miljarder euro.

Säker biltrafik

I Åboregionen kommer man även i fortsättningen att röra sig med bil – låt oss därför se till att biltrafiken inte stockar sig. Ju fler turer som görs till fots, med cykel eller buss, desto smidigare går biltrafiken. Lugn trafik och ett återhållsamt antal bilar förbättrar bilisternas säkerhet i centrum och tätorter. När biltrafikens rusningar minskar, förbättras även stadsmiljöns trivsamhet

Tillförlitliga trafikförbindelser sätter fart på näringslivet

Smidiga trafik- och transportrutter till andra ställen i landet samt utomlands förbättrar verksamhetsförutsättningarna för Åboregionens och hela landskapets företag. När varor färdas smidigt, affärsresor sköts snabbt och omfattande arbetskraft är tillgänglig, stärks företagens konkurrenskraft. När näringslivet är livligt och området växer och utvecklas, kan kommunerna erbjuda mer bra saker även för sina invånare.

Nya slags transporttjänster

Nya slags transporttjänster är även på väg till Åboregionen. De går under namnet MaaS, det vill säga Mobility as a Service. De nya tjänsterna underlättar kombinationen av olika färdmedel under en resa och minskar invånarnas behov att äga en bil eller cykel. Transporttjänsten kan till exempel erbjuda sina kunder en resa som inkluderar kollektivtrafik, taxi och stadscykel, så att resan går smidigt och snabbt. I regionen verkar redan transporttjänsteproducenter och nya sådana är varmt välkomna!

Kuva: Pasi Leino