Blicken vilar, inget störande buller, det känns bra att andas. Det är enkelt att röra sig och hemmet ligger i en lugn miljö.

Det är enkelt att röra sig och hemmet ligger i en lugn miljö. För att främja dessa saker har man skapat Åboregionens trafiksystemplan 2035. Planen är inte en avlägsen vision utan kontinuerliga praktiska handlingar för enklare och mer hållbart vardagsresande.

Åboregionen byggs till en ännu bättre gång- och kollektivtrafikstad där färdsätten förnyas. Människor lockas allt oftare till att cykla, promenera och använda kollektivtrafik. Samtidigt dämpar man rusning i biltrafiken och tar hand om smidiga transportrutter som är viktiga för näringslivet.

Se varför och hur det görs!

 

Praktiska åtgärder för lätt och hållbar rörelse i vardagen