Vår heltäckande kontaktuppgiftslista underlättar för dig att kontakta rätt aktör angående ditt ärende.

I sina roller som statliga myndigheter ansvarar Trafikverket och NTM-centralernas trafikansvarsområden för landsvägarnas väghållning. Kommunerna ansvarar å sin sida om gatuunderhållet i sitt eget gatunät. Via den här länken ser du genom att zooma in kartan vilka vägar och gator i Åbo stadsregion ingår i statens respektive kommunernas ansvar.

Åbo

Reso

Nådendal

Lundo

S:t Karins

Masku

Nousis

Virmo

Rusko

Aura

Pemar

Sagu

Pargas

Föli och övrig kollektivtrafik

Trafikverket och NTM-centralen i Egentliga Finland