I sina roller som statliga myndigheter ansvarar Trafikverket och NTM-centralernas trafikansvarsområden för landsvägarnas väghållning. Kommunerna ansvarar å sin sida om gatuunderhållet i sitt eget gatunät. Via den hän länken ser du genom att zooma in kartan vilka vägar och gator i Åbo stadsregion ingår i statens respektive kommunernas ansvar.

Aura

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.


S:t Karins

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och stadsmiljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ up som kandidat.

Lundo

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Masku

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Virmo

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Nådendal

Du kand ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och stadsmiljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Nousis

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Pemar

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Pargas

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Reso

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och stadsmiljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde åri.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Rusko

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Sagu

Du kan ge respons till Risto Grusander, risto.grusander (at)sauvo.fi eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för kommunens gator och miljö ges i det lokala beslutsfattandet. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.

Åbo

Du kan ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

I planläggningen utvecklas trafiksystemet på ett betydande sätt. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I planläggningsöversikten hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Läs mer och påverka!

Det slutliga sigillet till planerna för stadens gator och stadsmiljö ges i det lokala beslutsfattandet: i stadsplaneringsnämnden, den regionala kollektivtrafiknämnden samt stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Kommunalval anordnas vart fjärde år.  Läs mer och ställ upp som kandidat.


Föli

Du kand ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

Planläggningen påverkar nämnbart kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar; ju fler invånare, arbetsplatser och tjänster som ur kollektivtrafiksynpunkt placerar sig tätt längs med befintliga och planerade kollektivtrafikrutter, desto bättre förutsättningar för kollektivtrafik finns i området. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I kommunernas planläggningsöversikt hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Hitta din kommuns planläggningssituation via följande länkar:
Det slutliga sigillet till planerna för Fölis kollektivtrafik ges i kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion. I enlighet med samarbetsavtalet som Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko kommuner har godkänt sköter kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion dessa kommuners kollektivtrafikverksamhet. Nämndens uppgift är att verka som en gemensam regional behörig myndighet för kollektivtrafiken som står under Åbo stadsfullmäktige och -styrelse. Läs mer!

Joukkoliikenne Föli-alueen ulkopuolella

Du kand ge respons eller till exempel samla ihop ett medborgarinitiativ tillsammans med en grupp.

Planläggningen påverkar nämnbart kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar; ju fler invånare, arbetsplatser och tjänster som ur kollektivtrafiksynpunkt placerar sig tätt längs med befintliga och planerade kollektivtrafikrutter, desto bättre förutsättningar för kollektivtrafik finns i området. Du kan påverka planläggningen bland annat genom att delta i informationsmöten, kontakta personen som är ansvarig för planen eller lämna en anmärkning om planen under tiden som den är till påseende. I kommunernas planläggningsöversikt hittar du planläggningsprojekt som pågår under året. Hitta din kommuns planläggningssituation via följande länkara:

NTM-centralen i Egentliga Finland och Trafikverket

NTM-centralernas trafikansvarsområden och Trafikverket driver tillsammans Trafikens kundservicecentral, där man har samlat in svar på ofta förekommande frågor. Via Responskanalen kan du ge respons och skicka in åtgärdsförslag. Bekanta dig med Reponskanalen! Om du inte hittar vad du söker, kontakta Trafikens kundservice. Om du upptäcker ett akut problem som utsätter trafiken för fara på vägnätet, som till exempel ett träd som fallit ner på vägen, kan du anmäla det 24 h/dygn till Vägtrafikantlinjen genom att ringa numret 0200 2100.

Möjligheter att påverka lagstadgade planer (utrednings- och vägplaner) baseras på landsvägslagen. Till några projekt hör det dessutom även andra möjligheter till växelverkan.

Se planerade och pågående vägproject i Egentliga Finlands Region. 

Se Trafikverkets planerade och pågående järnvägprojekt.