Vem ansvarar för vad?

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för planeringen, utvecklingen och underhållet av sina gator.

Staten

Staten ansvarar för planeringen, utvecklingen och underhållet av landsvägarna, det vill säga riks-, stam-, region- och förbindelsevägarna. I Åboregionen företräds staten av Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för planering, utveckling och underhåll av järnvägar.

Egentliga Finlands förbund

Landskapets och stadsregionens trafiksystemsarbete leds av Egentliga Finlands förbund.

Övriga aktörer

Regionala kollektivtrafikmyndigheter, NTM-centralen i Egentliga Finland samt marknadsmässiga aktörer ansvarar för utbudet och utvecklingen av regionens kollektivtrafiktjänster.

 

Styrgruppens medlemmar 2018

Jarkko Virtanen, Turun kaupunki (pj)
Tapio Ojanen, Liikennevirasto
Tero Jokilehto, Liikenne- ja viestintäministeriö
Antti Korte, Raision kaupunki
Jouni Mutanen, Naantalin kaupunki
Esko Poikela, Liedon kunta
Harri Virta, Kaarinan kaupunki
Matti Salonen, Turun kaupunki
Jouko Turto, Turun kaupunki
Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari
Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto

Arbetsgruppens medlemmar 2018

Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto (pj)
Ari Blomroos, Liedon kunta
Henna Paajanen, Liedon kunta
Mika Hirvi, Naantalin kaupunki
Jyrki Haapasaari, Kaarinan kaupunki
Mikko Kunttu, Raision kaupunki
Sirpa Korte, Turun seudun joukkoliikenne Föli
Lauri Jorasmaa, Turun seudun joukkoliikenne Föli
Jaana Mäkinen, Turun kaupunki/liikennesuunnittelu
Piritta Keto, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Soile Koskela, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy (Lj-työn konsultti)

Medlemmar i underarbetsgruppen för klokt resande 2018

Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto (pj)
Stella Aaltonen, Turun kaupunki/Civitas Eccentric -hanke
Piritta Keto, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Topias Pihlava, Turun seudun joukkoliikenne Föli
Susan Nymander, Turun kaupunki/liikennesuunnittelu
Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto

Medlemmar i underarbetsgruppen för säkert resande 2018

Jaakko Klang (Pj), ELY-keskus
Elise Tuomola, Kaarina
Henna Paajanen, Lieto
Kimmo Thessler, Masku
Vesa-Matti Eura, Mynämäki
Nina Vartiainen, Naantali
Timo Oja, Nousiainen
Markku Kylen, Paimio
Mari Hämölä, Raisio
Markku Jessen-Juhler, Rusko
Taisto Nuutinen, Sauvo
Jaana Mäkinen, Turku
Stefan Illman, Kemiö
Matias Jensen, Parainen
Piritta Keto Piritta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto
Tapio Heiskanen, Liikenneturva
Mika Peltola, Lounais-Suomen poliisilaitos
Paula Väisänen, Valonia
Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy
Heikki Vähäkuopus, Turku 

Medlemmar i trafikförvaltningens underarbetsgrupp 2018

Heidi Jokinen, Turun kaupunki
Matti Salonen, Turun kaupunki
Topias Pihlava, Turun kaupunki
Juha Mäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Juha Alikoivisto, Liikennevirasto
Petri Antola, Liikennevirasto
Sami Luoma, Liikennevirasto
Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto
Mika Peltola, Lounais-Suomen poliisilaitos
Timo Saari, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Timo Lehmuskoski, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Juha Talka, Hätäkeskuslaitos
Mika Hirvi, Naantalin kaupunki
Marja Uusitalo, Raision kaupunki
Risto Saari, Kaarinan kaupunki
Jussi Kuusinen, Liedon kunta
Tomi Laine, Strafica Oy (sihteerikonsultti) 
Piritta Keto (pj), Varsinais-Suomen ELY-keskus