Åboregionens Cykelöversikt 2019 är utgiven!

Cykelöversikten som sammanför aktuella cykelnyheterolika aktörer och intressant statistik har blivit sammanställd för första gången i ÅboregionenSt:KArinsLundoNådendalReso och Åbo är med i översiktenCykelöversikten för år 2019 är den första i sitt slag, i fortsättningen är det tänkt att översikten sammanställs vartannat år 

översikten informeras det om förnyelser som nyligen skett eller kommer att ske inom de närmaste årent.exgällande förnyandet av cykellederOckså turism och vintercykling har till exempel fått egna temasidor. 

Publikationen genomfördes i Valonia som en del av projektet Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa. Andra som deltagit i sammanförandet av översikten är NMT-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund samt representanter för de olika kommunerna som är med i översikten. 

Här kan du ladda ner Cykelöversikten 2019! 

Cykelöversikten finns till utdelning i tryckversion på följande platser i kommunerna (begränsat antal):

St:Karins
Kontaktpunkt Fiskari, Lautakunnankatu 1

Lundo
Kommunhusets kontaktpunkt, Kirkkotie 13

Nådendal
Stadshusets kontaktpunkt, Käsityöläiskatu 2

Reso
Tekniska centralen, Nallinkatu 2

Åbo
Huvudbiblioteket, Slottsgatan 2