Åboregionens Cykelöversikt 2019 är utgiven!

Cykelöversikten som sammanför aktuella cykelnyheter, olika aktörer och intressant statistik har blivit sammanställd för första gången i Åboregionen. St:KArins, Lundo, Nådendal, Reso och Åbo är med i översikten. Cykelöversikten för år 2019 är den första i sitt slag, i fortsättningen är det tänkt att översikten sammanställs vartannat år.   I översikten informeras det om förnyelser som nyligen skett eller kommer att ske inom de närmaste åren, t.ex. gällande förnyandet av cykelleder. Också turism och vintercykling har till exempel fått egna temasidor. 


I Åboregionen utgör personbilstrafiken fortfarande en stor andel av mobiliteten

I Åboregionen görs cirka hälften av alla 1–3 kilometer långa resor med personbil. Mest reser man under fritiden. Av de resor som görs i Åboregionen är endast 25 procent arbetsrelaterade. Detta framgår av en färsk undersökning om persontrafik. I Åboregionen svarade cirka 4 000 invånare på undersökningen. Gångtrafik, cykling och kollektivtrafik utgör 49 procent av […]