Hur kommer Åbo stadsregion att se ut i den närmaste framtiden?

Framtidens Åboregion är ännu trivsammare, säkrare och miljövänligare än tidigare. I Åbo och dess grannkommuner är det trevligt att bo, arbeta och röra sig. Regionen har allt mer utrymme för människor, hemtrevliga grannskap och hållbara färdsätt.

Kollektivtrafiken fungerar smidigt i hela regionen. Biltrafiken är måttlig, vilket också innebär mindre trängsel, utsläpp och buller. Fungerande trafikförbindelser livar upp regionens näringslivsverksamhet. Regionen mår bra och kan erbjuda mer bra saker även för sina invånare.

Vet du hur du själv kan påverka utvecklingen av trafiken i Åboregionen?

FÖLJ MED, SÅ BERÄTTAR VI MER!

Pargas centrum

Pargas mål har redan länge varit att förtäta centrum samt öka antalet invånare och tjänsterna nära dem.
Lue lisää...

Testrutt för vintercykling

Målet med pilotprojektet för effektiviserat vinterunderhåll är att cykling ska vara ett bra färdalternativ – under sommaren och vintern. I...
Lue lisää...

Åbo regiontrafik Föli

Den gemensamma kollektivtrafiken för Åboregionens sex kommuner startade år 2014. Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko bildade då...
Lue lisää...

Förbättringen av riksväg 8

Förbättringen av riksväg 8 har varit Åboregionens största vägprojekt under de senaste åren. Vägetappen med mycket trafikstockning mellan Reso och...
Lue lisää...

Färsk undersökning om persontrafik är publicerats

I Åboregionen görs cirka hälften av alla 1–3 kilometer långa resor med personbil. Mest reser man under fritiden. Av de resor som görs i Åboregionen är endast 25 procent arbetsrelaterade. Detta framgår av en färsk undersökning om persontrafik. I Åboregionen svarade cirka 4 000 invånare på undersökningen.

 

Lue lisää...

Vad är trafiksystemsarbete?

Människornas och näringsidkarnas verksamhet och rörlighet är mer omfattande än en enskild kommuns gatunät eller statens vägnät. Därför utvecklas trafikhelheten som ett samarbete mellan olika organisationer. Det här samarbetet kallas kontinuerligt trafiksystemsarbete.

 

Lue lisää...
Målet är att alla kan välja smart.