Puutarhakadun pyörätieyhteys

Uusi pyöräyhteys Käsityöläiskadulta Aurakadulle toteutettiin 2019 aikana. Yhteys rakennettiin asfalttipintaisena pyörätienä, jalkakäytävän rinnalle rautatieaseman puoleiselle reunalle. Puutarhakadun uuden poikkileikkauksen seurauksena ajoradan harjan sijainti muuttui, minkä vuoksi ajoradan päällysteet uusittiin. Ajoradan päällystystyö tehtiin marraskuun 2019 aikana. Pyörätien myötä pysäköintipaikat vähenevät Puutahakadun varrelta välillä Käsityöläiskatu-Puolalankatu.

Turun kaupunkipyörät

Turun Föli-fillarit -kaupunkipyöräjärjestelmä aloitti toimintansa 1.5.2018.  Kaupunkipyöräjärjestelmässä on yhteensä 300 polkupyörää ja 34 kiinteää sekä 3 siirrettävää pyöräasemaa. Käyttäjä voi ottaa pyörän miltä tahansa asemalta ja jättää sen mille tahansa asemalle. Asemaverkosto ulottuu Kupittaalta keskusta-alueen yli satamaan.

Lue lisää

 

 

Pyörille pysäköintipaikat pysäkkien läheisyyteen

Viime vuosina Turun seudulla on parannettu bussipysäkkien pyöräpysäköintiä. Esimerkiksi Raisiossa on toteutettu pyörien runkolukituksen mahdollistavia pyöräpysäköintikatoksia kymmenelle pysäkille. Pyöräliityntämatkoja palvelevia pyöräkatoksia on toteutettu myös Naantalin, Liedon, Kaarinan ja Turun alueen pysäkkien yhteyteen. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä liityntäpysäköintiolosuhteiden parantamiseen, ja nykyisten pysäköintikatosten laajennuksia ja uusia katoksia on suunnitteilla monin paikoin.

Pyöräilyn seudullisten pääreittien opastus uusitaan vuodesta 2018 alkaen

Opastuksen uusimisella parannetaan pyöräilyn pääreitistön hahmotettavuutta ja helpotetaan sujuvimpien reittien löytämistä seudun kunta- ja alakeskusten välillä. Kaupunkiseudun nykyistä jalankulku- ja pyöräteiden viitoitusta on toteutettu vuosien kuluessa paloittain. Se ei monilta osin enää ole ajan tasalla, yhtenäinen eikä looginen. Uusi opastus toteutetaan uudenlaisella pääreittien viitoitusjärjestelmällä, joka perustuu numeroituihin pääreitteihin ja autoliikenteen tapaan ennen tärkeimpiä risteyskohtia sijoitettaviin tauluopasteisiin. Samalla voidaan panna kuntoon tärkeimpien matkailua palvelevien pyöräreittien, kuten Saariston Rengastien, opastus kaupunkiseudun alueella. Opastuksen uusiminen aloitetaan Turun ja Kaarinan väliseltä Uudenmaantien varren reitiltä ja sitä jatketaan seudun muille pääreiteille rahoitusmahdollisuuksien mukaisessa aikataulussa.

Olemassa olevat yhteydet kuntoon

Myös pyöräilyn pääverkon nykyisiä yhteyksiä parannetaan. Laatutasoa nostamalla parannetaan turvallisuutta ja työmatkapyöräilyn sujuvuutta seudun tärkeimmillä pääreiteillä. Lähivuosien suunnitelmissa on seuraavia parantamishankkeita:

Turun ja Kaarinan välinen jalankulku- ja pyörätie Uudenmaantien varrella parannetaan vuosina 2018–2019.

Auranlaakson ja Liedon välistä jalankulku- ja pyörätietä valtatien 10 varrella parannetaan vuonna 2019.

Turun ja Naantalin väliselle pyörätieyhteydelle on suunniteltu parannuksia kahdessa vaiheessa.

  • Härkämäen ja Raisionlahden välistä pyöräilyreittiä pyritään parantamaan Pernon telakan liikenneyhteyksien kehittämistoimien yhteydessä. Tiesuunnittelu liikenneyhteyksien parantamiseksi on parhaillaan käynnissä.
  • Kehätien varren pyörätiejärjestelyt Naantalin ja Raision välillä rakennetaan osin uudestaan kehätien suunnitteilla olevan ison parannushankkeen yhteydessä. Raisio-Naantali-tiehankkeen yleissuunnitelma on juuri valmistunut. Katso lisää!

Pyöräilyn pääverkon puuttuvien osuuksien rakentaminen

Tavoitteena on helposti hahmottuva pyöräilyn pääverkko, joka yhdistää sujuvasti seudun tärkeimmät keskukset, asuinalueet ja työpaikat. Pääverkkoa rakennetaan ja kehitetään lähivuosina mm. seuraavilta osin.

Raisionjoen varren puuttuva jalankulku- ja pyörätieyhteys Härkämäen ja Raision keskustan välille rakennetaan vuonna 2019.

Turun kehätien varteen välille Auranlaakso-Piikkiö rakennetaan puuttuva alankulku- ja pyörätie Kausela–Kirismäki-tiehankkeen yhteydessä vuosina 2019–2021.

Pyöräilyn pääverkon puuttuneita osuuksia

Tavoitteena on rakentaa helposti hahmottuva pyöräilyn pääverkko, joka yhdistää sujuvasti seudun tärkeimmät keskukset, asuinalueet ja työpaikat. Pääverkkoa on rakennettu pala palalta, josta seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä.

Jalankulku- ja pyörätie Pitkämäestä Härkämäkeen

Naantalintien pohjoispuolelle rakennettiin sujuva jalankulku- ja pyörätieyhteys Turusta Härkämäkeen, joka on samalla Turku–Naantali-seutureitin alkuosa. Tie valmistui vuonna 2015. Tulevaisuudessa reittiä pitkin pääsee kätevästi myös Raisioon.

Toijalan radan jalankulku- ja pyörätiealikulku Raunistulassa

Toijalan radan alikulku Raunistulan ja Koroisten välille valmistui vuonna 2015. Se toi turvallisen ja nopean yhteyden radan poikki ja täydensi samalla yhden puuttuvan palasen Turun esikaupunkivyöhykettä yhdistävästä kehäreitistä.

Kultarannan alikulku sekä Särkänsalmentien jalankulku- ja pyörätie

 Tie on osa Luonnonmaan uusille asuinalueille ja Merimaskuun johtavaa pyörätieyhteyttä. Se palvelee myös Saariston Rengastien pyörämatkailua. Reitti rakennettiin vuosina 2015–2016.

Jalankulku- ja pyörätie Maskusta Nousiaisiin

Vuonna 2016 valmistuneen valtatien 8 kehittämishankkeen yhteydessä rakennettiin Maskun ja Nousiaisten välille jalankulku- ja pyörätie.

Jalankulku- ja pyörätie Jäkärlän ja Yli-Maarian välille

Paimalantien varren puuttunut jalankulku- ja pyörätieyhteys valmistui vuonna 2017.

Kultanummen alikulku Kaarinantiellä

Vaarallinen tienylitys turvattiin Kohmon ja Auranlaakson välillä. Alikulku valmistui vuonna 2017.

Humalistonkadun pyöräily-yhteys

Turun keskustan pyöräilyreittien jatkuvuuden parantaminen on ollut kaupungin pitkäaikainen tavoite. Yksi keskeisistä heikkouksista on ollut pyöräily-yhteyden puuttuminen Rautatieaseman, Turun keskustan ja jokirannan väliltä.

Humalistonkadun pyöräily-yhteys toteutettiin vuonna 2017 osin kaksisuuntaisena pyörätienä, osin yksisuuntaisina pyöräteinä ja pyöräkaistoina. Pyöräkaistat on merkitty katuun ajoratamerkinnöillä ja värillisellä asfaltilla.

Tuureporinkadun pyörätie

Liikenneympäristön kehittäminen koulureiteillä ja etenkin koulujen läheisyydessä vaikuttaa oleellisesti koululaisten liikkumiskäyttäytymiseen ja siihen, miten he kokevat liikenneturvallisuuden.

Turun Tuureporinkadun pyörätie toteutettiin 2000-luvulla vaiheittain. Pyörätie palvelee Puolalanmäen alueen koulujen oppilaita ja muita keskustassa kulkijoita. Puolalanmäen koulun kohdalla kapeneva ajoväylä hidastaa henkilöautojen tilannenopeuksia, mikä parantaa osaltaan liikenneturvallisuutta koulun läheisyydessä.

Talvipyöräilyn testireitti

Tehostetun talvihoidon pilotin tavoitteena on, että pyöräily on hyvä vaihtoehto liikkumiselle – kesällä ja talvella. Turun keskustan alueella otettiin talvikaudeksi 2017-18 käyttöön 12 kilometrin pituinen talvipyöräilyn testireitti, joka pidettiin talvikunnossa harjasuolausmenetelmällä.

Harjasuolausmenetelmässä lumi poistetaan pääsääntöisesti harjaamalla, ja liukkautta torjutaan suolaamalla. Kadun pinta jää näin paljaaksi lumesta, eikä polannetta pääse syntymään. Harjasuolaus tehostaa myös liukkaudentorjuntaa. Runsaalla lumisateella tai kovalla pakkaskelillä turvaudutaan tarvittaessa kuitenkin perinteisiin talvihoitomenetelmiin.

Kokeilun kautta selvitetään, miten uusi kunnossapidon menetelmä vaikuttaa pyöräilijämääriin ja pyöräilyn houkuttelevuuteen talvikaudella. Talvipyöräilyn testireitin ensimmäisen talvikauden toiminta-aika päättyi toukokuuhun 2018.

Lue lisää!