Kaupunkiseudun yhteinen joukkoliikenne Föli

Turun seudun kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne käynnistyi vuonna 2014. Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko muodostivat tuolloin yhtenäisen joukkoliikennealueen, jossa kaikki lipputuotteet, alennusryhmät ja ikäryhmät ovat samat. Koko Föli-alueella otettiin käyttöön tasataksa. Asiakkaat ottivat Fölin innostuneesti vastaan, ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet tasaisesti uudistuksesta lähtien.

Lue lisää

Kuhankuonolle retkeilemään bussin kyydissä

Turun seudun joukkoliikenne Föli liikennöi kesän 2018 kestävän kokeilun ajan Turun ja Kuhankuonon/Kurjenrahkan kansallispuiston välillä 4.6.2018 – 12.8.2018. Föli-matkan hinnalla pääsi Kuhankuonolle asti niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. Fölin, Turun, Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen liiton yhdessä rahoittama liikennekokeilu tuo näin edullisen yhteyden Kuhankuonon alueelle. Mikäli yhteyttä käytetään ahkerasti ja se muodostuu siten tarpeelliseksi, kokeilua jatketaan myös vuonna 2019.

 

Lisää pyöräpysäköintipaikkoja joukkoliikennelinjojen varsille

Pyöräliityntämatkoja palvelevien pysäköintipaikkojen rakentamista ja parantamista bussipysäkkien yhteyteen jatketaan. Entistä useammalla pysäkillä halutaan tarjota kunnollinen runkolukitusmahdollisuus ja säältä suojaava pysäköintikatos. Uusia pyöräpysäköintikatoksia ja nykyisten paikkojen laajennuksia on suunnitteilla monin paikoin myös kaupunkimaisten alueiden ulkopuolelle.

Pyörille pysäköintipaikat pysäkkien läheisyyteen

Viime vuosina Turun seudulla on parannettu bussipysäkkien pyöräpysäköintiä. Esimerkiksi Raisiossa on toteutettu pyörien runkolukituksen mahdollistavia pyöräpysäköintikatoksia kymmenelle pysäkille. Pyöräliityntämatkoja palvelevia pyöräkatoksia on toteutettu myös Naantalin, Liedon, Kaarinan ja Turun alueen pysäkkien yhteyteen. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä liityntäpysäköintiolosuhteiden parantamiseen, ja nykyisten pysäköintikatosten laajennuksia ja uusia katoksia on suunnitteilla monin paikoin.

Joukkoliikenteelle etuuksia

Joukkoliikenne-etuudet tarkoittavat esimerkiksi liikennevaloetuuksia ja bussikaistoja. FÖLI-bussien satelliittipaikannukseen perustuva liikennevaloetuusjärjestelmä on viimeistä hiomista vaille valmis käyttöönotettavaksi. Etuuksia toteutetaan vaiheittain Turun liikennevaloliittymissä bussien viivetietojen ja valoetuuksien vaikutustarkastelujen perusteella.

Turkuun raitiotie?

Raitiotie-projekti selvittää parhaillaan mahdollisen raitiotieratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kaupungin strategisena tavoitteena on kehittää ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista. Raitiotie on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea pitkäjänteistä kehittämistä.

Kaupunkilaisille sujuva ja kestävä liikkumistapa

Suunnittelun tavoitteena on tukea kaupungin kasvua, kilpailukykyä ja kestävää kaupunkirakennetta, tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä sekä lisätä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa tarkastellaan myös investoinnin taloudellista kestävyyttä.

Turun kaupunkikehityksen mullistaja

Turun raitiotien yleissuunnitelman ja lisäselvitysten tarkoituksena on antaa riittävät tiedot, jotta Turun kaupunginvaltuustossa voidaan päättää raitiotien toteuttamisesta. Jos päätös on myönteinen, käynnistetään toteutusprojekti. Siihen liittyvät muun muassa katusuunnitelmien ja asemakaavojen muutosten laadinnat sekä rakennussuunnittelu. Raitiotien vaihtoehtona tutkitaan superbussia, jota on luonnehdittu kumipyöräraitsikaksi. Investointina superbussit olisivat selvästi huokeampia kuin raitsikat. Toisaalta raitiotien merkitys olisi Turun kaupunkikehityksen kannalta huomattavampi suurempi.

Luodaan tehokas runkoliikenne

Föli suunnittelee runkolinjastoksi kutsuttua uudistusta vuodelle 2021. Uuden linjaston perustan muodostavat linjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Uudistuksella pyritään parantamaan Föli-alueen saavutettavuutta ja matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä ja tihentämään vuorovälejä.

Runkobussilinjasto tukeutuu Turun alueen vahvimpiin joukkoliikennelinjoihin. Suuri osa runkobussilinjojen reiteistä on jo olemassa. Suunnitelmissa on visioitu useita linjojen nopeuttamistoimenpiteitä. Matka nopeutuu esimerkiksi bussikaistoilla ja liikennevaloetuuksilla.

Seuraa linjastosuunnittelun edistymistä täällä!

Fölin vesibussi

Fölin vesibussiliikenne Aurajoelta Ruissaloon käynnistyi ensi kerran kokeiluna kesällä 2017 yhden lautan voimin. Kokeilu oli menestys ja kesän aikana vesibussilla tehtiin yhteensä yli 30 000 matkaa. Suuren suosion myötä palvelusta tehtiin pysyvä.

Vuonna 2018 Vesibussit liikennöivät Martinsillan kupeesta Ruissaloon ja Pikisaareen syyskuun puoliväliin asti. Vesibussiliikenne hoidetaan kahden aluksen voimin. Liikenne on päivittäistä ajalla 21.5.-2.9. Syyskuussa liikennöintiä jatketaan viikonloppuina 7.-9.9. ja 14.-16.9. Vesibussiliikenteessä kelpaavat samat liput ja matkakortit kuin Fölin bussiliikenteessäkin.

Lue lisää

Helppo joukkoliikenne

Fölin joukkoliikennettä on kehitetty viime vuosina usein eri askelin tavoitteena etenkin joukkoliikenteen sujuva käyttö. Muun muassa uusi reittiopas, mobiilisovellus ja pysäkkikohtaiset aikataulutiedot taskunäyttöpalvelun kautta ovat helpottaneet joukkoliikenteen käyttöä. Lisäksi Föli siirtyi vuonna 2016 ensimmäisenä Suomessa ja yhtenä ensimmäisistä maailmassa tunnistepohjaiseen maksujärjestelmään. Järjestelmän avulla asikkaiden tietoja voidaan hallita joustavammin ja yksilöllisemmin.

Lue lisää Fölin sivuilta

Vuonna 2016 ensimmäiset sähköbussit

Fölin linjalla 1 siirryttiin syksyllä 2016 uuteen aikakauteen, kun ensimmäiset kokonaan sähköllä kulkevat bussit aloittivat liikennöinnin. Vähäpäästöiset ja lähes äänettömät sähköbussit ladataan yöllä varikolla ja päivisin linjan päätepysäkeillä lentoasemalla ja satamassa. Bussit täydentävät Fölin jo ennestään laadukasta linja-autokalustoa.