Kehätien itäosan parantaminen Kauselan ja Kirismäen välillä

Kauselan (valtatie 10) ja Kirismäen (valtatie 1) välisen kehätien itäosan parantamisesta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluu tasoliittymien korvaaminen eritasoliittymillä, joihin on jo myönnetty rahoitus. Eritasoliittymät rakennetaan vuosina 2019–2021.

Suunnitelmaan sisältyy myös kehätien rakentaminen nelikaistaiseksi. Nelikaistaistukselle pyritään saamaan rahoitus mahdollisimman pian, jotta eritasoliittymät ja nelikaistaistus voitaisiin tehdä yhdessä hankkeessa. Näin työmaan aikaiset haitat liikenteelle ja satamakuljetuksille jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Lue lisää!

Turvallisempaa liikennettä pienillä, tehokkailla täsmätoimilla

Turun seudun kuntien ja valtion väliseen uuteen, vuonna 2016 solmittuun MAL-sopimukseen liittyvässä MAL-hankeohjelmassa vuosille 2016–2019 on mukana useita valtion ja kuntien yhteisiä liikenneturvallisuushankkeita. Vuoteen 2020 mennessä ototeutetaan mm.

 • Paimion keskustan maanteiden liikenneturvallisuustoimet
 • Mt 192 Kustavintien ja Pyheentien liittymän parantaminen Mynämäellä
 • Mt 189 Rymättyläntien valaistus ja riista-aita Luonnonmaalla
 • Mt 180 Saaristotie, Ålön liittymän parantaminen Paraisilla
 • Mt 2012 Vahdontien ja Kaharintien liittymän rakentaminen kiertoliittymäksi Ruskolla

Uudenkaupungin radan sähköistys

Uudenkaupungin radan sähköistyssuunnittelu on aloitettu ja radan sähköistäminen aloitetaan 2018. Sähköistyksen on määrä olla valmis vuoteen 2021 mennessä.

Radan sähköistys parantaa elinkeinoelämän rautatiekuljetusten joustavuutta ja luotettavuutta Vakka-Suomen ja muun maan välillä. Sähköistäminen vähentää myös radalla kuljetettavien vaarallisten aineiden vaunujen käsittelytarvetta Turun järjestelyratapihalla ja parantaa siten alueen turvallisuutta.

Lue lisää

Pernon telakan liikenneyhteydet

Meyerin telakan nopea kasvu uhkaa ruuhkauttaa lähivuosina sen liikenneyhteydet. Tarvitaan nopeita toimia niiden toimivuuden turvaamiseksi. Tiesuunnittelu liikenneyhteyksien parantamiseksi on parhaillaan käynnissä.

Pernon eritasoliittymään suunnitteilla olevilla parantamistoimilla varmistetaan liittymän toimivuus liikenteen kasvaessa. Ihalan eritasoliittymän täydennys Naantalin suunnan rampeilla mahdollistaa sujuvat erikoiskuljetukset.

Naantalintien varteen suunnitellaan sujuvaa pyörätieyhteyttä ja liittymiin bussipysäkkejä, jotta entistä useamman on helppo kulkea sujuvasti töihin myös pyörällä ja bussilla.

Lue lisää

Kehätie Raision ja Naantalin välillä

Kehätien Raisio–Naantali-välille on suunniteltu nelikaistaistusta ja eritasoliittymäjärjestelyjä. Jakson yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2018.

Katso lisää!

Kehätien uudistukset Raision keskustassa

Raisiossa on suunnitteilla kehätien ja valtatien 8 eritasoliittymän uusiminen ja kehätien vieminen tunneliin keskustan kohdalla. Jakson tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu loppuvuodesta 2019.

Katso lisää!

Pieniä liikenneturvallisuushankkeita

Turun seudun kunnat ja valtio sopivat vuonna 2012 MAL-sopimuksen ja siihen liittyvän MAL-hankeohjelman vuosille 2012–2015. MAL-sopimuksen tavoitteena oli muun muassa liikenneturvallisuuden parantaminen pienin kustannustehokkain toimenpitein.

Liikenneturvallisuushankkeita toteutettiin seuraavasti:

 • Friskalan tiejärjestelyt (mt 1821)
 • Paraisten Kårkullan liittymän parantaminen (mt 180)
 • Raisiontien liikennesaneeraus (mt 12150)
 • Ruskon taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet (mt 2112)
 • Maskun Seikelän liittymän parantaminen (mt 192)
 • Sauvon Saustilantien liittymän parantaminen (mt 181)

Valtatien 8 parantaminen välillä Turku–Pori

Turun seudun viime vuosien suurin tiehanke on ollut valtatien 8 parantaminen. Raision ja Nousiaisten välinen ruuhkautunut tieosuus rakennettiin moottoritieksi ja osuus valmistui vuonna 2016. Vuonna 2017 parannettiin turvallisemmiksi myös Mynämäen liittymiä. Samana vuonna Mynämäen ja Laitilan välille rakennettiin tievalaistus niille osille, joilta se vielä puuttui. Sen myötä koko Turku–Pori-välillä on nyt yhtenäinen tievalaistus.

Valtatien 8 parantamishanke jatkuu parhaillaan käynnissä olevalla työmaalla. Nousiaisten pohjoispuolelle rakennetaan ohituskaistapari, tehdään uusia liittymäjärjestelyjä ja rakennetaan Mynämäelle asti ulottuvaa riista-aitaa.

Katso lisää hankkeen Facebook-sivuilta.

Turun satamayhteys

Vuonna 2014 valmistuneessa hankkeessa parannettiin Turun satamien liikenneyhteyksiä. Hankkeessa levennettiin Suikkilantie nelikaistaiseksi Raumantien ja Pansiontien välillä sekä parannettiin Suikkilantien ja Raumantien eritasoliittymän sujuvuutta lisärampeilla. Satamayhteyden parantamisen myötä raskasta liikennettä on voitu ohjata pois kaupungin keskusta-alueen tieverkolta.

Tuulissuon eritasoliittymä

Liedon Tuulissuolla sijaitseva kehätien vaarallinen tasoliittymä korvattiin eritasoliittymällä. Se avautui liikenteelle vuonna 2008. Sujuva eritasoliittymä on luonut edellytykset Tuulissuon teollisuusalueen kehittymiselle.