Nuorten liikkumistottumusten muutokset näkyvät onnettomuustilastoissa

Nuorille sattuu liikenteessä merkittävästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin muille ikäryhmille. Eniten onnettomuuksia sattuu kuljettaessa mopoilla. Juuri ajokortin saaneet ja heidän kyydissä matkustavat muodostavat toisen huipun liikenneonnettomuustilastoissa. Henkilöliikennetutkimuksessa selvitetään parhaillaan myös nuorten liikkumistottumuksia. Tutkimustieto parantaa edellytyksiä mm. liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Viimeisen viiden vuoden aikana mopoautojen osuus nuorten liikenneonnettomuuksista on kasvanut Varsinais-Suomessa. Kaikkiaan nuorille sattuneiden onnettomuuksien määrä on kuitenkin vähentynyt 2010-luvulla. Tänä vuonna nuorten onnettomuusriski liikenteessä alkoi kuitenkin taas nousta:

“Uudenlaiset liikkumisvälineet, kuten tasapainoskootterit, ovat yleistyneet nuorten käytössä kuluneen kevään ja kesän aikana”, kertoo Tapio Heiskanen Liikenneturvasta.

Kännykkäkulttuuri ja pelimaailma tuovat lisähaastetta:

“Liikenteessä näkee hälyttävän paljon nuoria ja aikuisiakin, jotka naputtelevat kännykkää autoa ajaessaan tai pyöräilleessään. Pokemon-peli näkyy myös katukuvassa vahvasti”, kertoo liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Tällä hetkellä on käynnissä valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, josta saadaan merkittävää tietoa suomalaisten liikkumistottumuksista sekä niiden muutoksista. Edellinen tutkimus tehtiin vuosina 2010-2011.

“Etenkin nuorten liikkumistottumukset ovat kiinnostavia, sillä nykynuoret ovat tulevaisuuden teiden ja liikennepalvelujen käyttäjiä. Liikkumistottumukset muokkaantuvat jo lapsena. Esimerkiksi sillä, miten lapset kulkevat koulu- ja harrastusmatkansa, on väliä. Vanhemmilla on merkittävä rooli tässä”, sanoo Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Henkilöliikennetutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

“Henkilöliikennetutkimus on keino saada ajantasaista tietoa ihmisten tavoista liikkua. Saamme tarkan tiedon, millaisilla matkoille kulkija valitsee auton, bussin tai polkupyörän. Tämä tieto on arvokasta suunnittelutyössä”, toteaa Liikenneviraston asiantuntija Tytti Viinikainen.

Tutkimus tehdään valtakunnallisena otantatutkimuksena ja siihen kerätään 65 000 suomalaisen liikkumiseen liittyvää tietoa. Turun seudulla tehdään samanaikaisesti tarkempi tutkimus, josta selviää erityisesti Turun seudun liikkumiseen liittyviä tunnuslukuja kuten kulkumuotojakauma.

Tutkimukseen osallistuvat poimitaan väestörekisteristä. Menetelminä ovat puhelimen ja kirjeen lisäksi verkkopohjaiset kyselyt. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopussa. Tutkimuksen teettää Liikennevirasto ja tiedot kerää TNS Gallup.

Lue lisää tutkimuksesta!

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn, mari.sinn (a) varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969, Varsinais-Suomen liitto

liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, jaakko.klang (a) ely-keskus.fi, Varsinais-Suomen ELY-keskus

yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen, tapio.heiskanen (a) liikenneturva.fi, Liikenneturva