Meyerin telakan kestävää työmatkaliikkumista edistettiin tulosfoorumissa

Meyer Turku Oy:n telakan työmatkaliikkumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista keskusteltiin perjantaina 24.8. Valonian järjestämässä tilaisuudessa Varsinais-Suomen liitossa. Keskustelun keskiössä oli erityisesti kestävän työmatkaliikkumisen, kuten joukkoliikenteen käytön ja pyöräilyn osuuden lisääminen telakan henkilöstön työmatkaliikkumisessa. Paikan päällä teemaa oli käsittelemässä telakan edustajien lisäksi liikenneasioiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita Turun seudun joukkoliikenne Fölistä, Turun kaupungilta, Varsinais-Suomen liitosta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Tilaisuuden taustalla oli Valonian keväällä telakka-alueen työntekijöille toteuttama työmatkaliikkumiskysely ja sen pohjalta valmistunut selvitys, jonka keskeiset tulokset esiteltiin foorumissa. Tulosfoorumin alustuksena kuultiin Turun seudun liikennejärjestelmätyön ajankohtaiset kuulumiset erityisesti telakan lähialueen liikennejärjestelyjen nykytilanteesta ja tulevasta kehitystoimenpiteistä. Alustusten ja tuloskatsauksen jälkeen siirryttiin keskustelemaan telakan työmatkaliikenteen kehittämistarpeista.

Keskustelussa nousi esille erityisesti joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset, kuten bussivuorojen lisääminen ja aikatauluttaminen paremmin työaikoihin sopiviksi sekä tuetun joukkoliikennelipun tarjoaminen. Lisäksi liityntäkuljetuskokeiluja esimerkiksi rautatieasemalta telakalle pidettiin potentiaalisina toimenpiteinä tulevaisuudessa. Kimppakyydillä kulkemisen lisäämistä telakan työmatkaliikenteessä pidettiin niin ikään tärkeänä, sillä selvityksen mukaan jopa yhdeksän kymmenestä telakalle töihin autolla kulkevasta kulki töihin yksin. Yhtenä ratkaisumallina tilaisuudessa nousi esille telakan oman kimppakyytisovelluksen toteuttaminen

Toiveissa parannuksia niin pyörien kuin autojenkin pysäköintiin, myös kimppakyydin kehittäminen kiinnostaa

Meyerin edustajat pitivät työmatkaliikkumisselvityksen toteuttamista onnistuneena toimenpiteenä. Osittain tulokset tukivat aiempia käsityksiä työmatkaliikkumiseen liittyvistä haasteista: esimerkiksi pyöräpysäköinnin ja henkilöautojen pysäköintialueiden ongelmat olivat työnantajalla aiemmin tiedossa. Uutta tietoa selvitys antoi esimerkiksi henkilöstön kulkutottumuksista sekä yksittäisten kehitystoimenpiteiden vaikutuksesta. Uutta näkökulmaa selvitys tarjosi muun muassa kimppakyyteihin sekä liityntäkuljetuskokeiluihin liittyen. Työmatkaliikkumisselvitys tarjoaakin jatkossa työnantajalle laajempaa keinovalikoimaa kannustettaessa henkilöstöä liikkumaan työmatkansa kestävästi.

”Selvityksestä saamme hyviä ideoita, miten voimme työnantajana kestävää työmatkaliikkumista jatkossa telakalla edistää. Esimerkiksi sisäinen tiedotus bussiaikatauluista ja -yhteyksistä on tärkeää. Lisäksi pohdimme mahdollisuutta kannustaa Meyerin henkilöstöä bussin kyytiin tuetun joukkoliikennelipun, kuten työmatkasetelin avulla”, kertoo Meyerin Turku Oy:n henkilöstöpäällikkö Arto Helin.

Tulosfoorumin esitykset kokonaisuudessaan ovat ladattavissa täältä.

Meyerin työmatkaliikkumisselvitys ja tulosfoorumi on toteutettu osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

Lisätiedot

Mikko Koskinen
Kestävän liikkumisen asiantuntija
mikko.j.koskinen@valonia.fi
p. 040 148 3605