Lisää vuorovaikutusta liikennesuunnitteluun

Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. Varsinais-Suomen liitossa laadittiin selvitys siitä, miten eri tavoin asukkaat, lapset tai esimerkiksi virkamiehet voisivat olla mukana liikenteen suunnittelussa. Samojen kansien sisään koottiin hyväksi todetut perinteiset keinot, mutta myös uudenlaisia väyliä vuorovaikutukseen.

Selvitys pohjautuu haastatteluihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä hankeraportteihin. Selvityksessä keskeistä oli tutkia miten esimerkiksi asukkaat, nuoret, opiskelijat sekä eläkeläiset voisivat olla paremmin mukana ympäristönsä suunnittelussa. Yleisötilaisuudet, kyselyt sekä työpajat ovat monelle tuttuja väyliä osallistua suunnitteluun. Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat myös uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. On olemassa esimerkiksi mobiilisovelluksia, joiden kautta henkilöt voivat tuoda ideansa ja ajatuksensa esille merkitsemällä kartalle paikan, jota heidän mielestään tulisi kehittää.

Selvityksessä nousi esille, että vuorovaikutuskeinojen käyttöön vaikuttavat vahvasti vakiintuneet tavat ja ajattelumallit. Lisäksi nousi esille, että suunnittelussa on hyvä hyödyntää useaa eri osallistumisväylää. Esimerkiksi hyödyntämällä yleisötilaisuuden lisäksi kyselyä, mobiilisovellusta ja sosiaalista mediaa voidaan tavoittaa esimerkiksi ikärakenteeltaan monipuolisempi joukko ihmisiä. Keskeistä suunnittelun vuorovaikutuksessa on tiedon jakaminen; mitä suunnitellaan, mitkä asiat suunnitteluun vaikuttavat, mitä alueelle on mahdollista rakentaa sekä miten suunnittelu jatkossa etenee.

Juuri avautunut Turun kaupunkiseudun asukkaille suunnattu liikenneympäristöä käsittelevä kysely on osa vuorovaikutteisempaa liikennesuunnittelua. Kyselyn kautta halutaan saada tietoa, miten asukkaat haluaisivat liikenneympäristöään kehitettävän tulevaisuudessa sekä miten he itse olisivat valmiita muuttamaan omia kulkutapojaan.

Selvitys on osa fiksuun liikkumiseen keskittyvää CIVITAS ECCENTRIC -hanketta (2016–2020), jossa mukana ovat Turun kaupungin lisäksi neljä muuta Euroopan kaupunkia, sekä useita muita toimijoita.

Tutustu tarkemmin selvitykseen!

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto, mari.sinn (a) varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969