Liikennejärjestelyjä hiotaan yleisöltä ja toimijoilta saadun palautteen perusteella Turun Kupittaan puistossa

Moottoriajoneuvojen läpiajo Kupittaan urheiluhallin edustalla, Tahkonaukion ja Blomberginaukion välillä estettiin elokuussa 2019 fyysisin rakentein. Kyseessä on vuoden pituinen kokeilu, jolla halutaan lisätä alueen liikenneturvallisuutta ja puiston viihtyisyyttä. Kokeilun avulla selvitetään, miten autoliikenteen rauhoittaminen urheiluhallin edustalla vaikuttaa hallin ja puiston turvallisuuteen, käytettävyyteen ja viihtyisyyteen. Kokeilun aikana ainoastaan liikuntapaikkojen huoltoliikenne on sallittu Kupittaan urheiluhallin edustalla. Puiston ja hallin käyttäjien saattoliikenne sujuu edelleen Tahkonaukiolle, Blomberginaukiolle ja Blomberginaukion pään saattolenkille.

Taustalla pitkään laiminlyöty läpiajokeilto

Läpiajo alueella on ollut kiellettyä jo kauan. Kiellosta ovat jo aiemmin kertoneet urheiluhallin edustalla olevat liikennemerkit, mutta kieltoa on rikottu yleisesti ja alueella on myös pysäköity väärin. Jalankulkiojoiden, pyöräilijöiden ja etenkin urheiluhallin käyttäjien liikeneturvallisuus on vaarantunut kiellon rikkomisen vuoksi. Kokeilun toimivuutta arvioidaan noin kolmen kuukauden välein ja suunnitelmiin tehdään pieniä täsmennyksiä seurantapalautteiden mukaisesti. Kaupunkilaiset ovat voineet antaa palautetta kokeilusta Turun kaupungin palautepalvelussa osoitteessa turku.fi/palaute ja alueella toimijoilta on kerätty kokemuksia ja mielipiteitä.

Palautteen perusteella saattokaista siirtyy ja parkkipaikkoja palautetaan

Marraskuun lopulla (26.11.) tehdyn ensimmäisen välikatsauksen perusteella Tahkonaukion liikennejärjestelyjä muutetaan niin, että kesällä käyttöön otettu saattokaista siirretään keilahallin pääsisäänkäynnin edestä pysäköintialueen eteläreunaan, yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien viereen. Palautteen perusteella nimenomaan liikenteen kiertosuunnan havaitseminen ja uuden saattokaistan käyttäminen on ollut haastavaa, jolloin saattoliikenne on pakkautunut keilahallin edustalle toisin kuin mihin järjestelyillä tähdättiin. Kielteistä palautetta on tullut myös siitä, että uuden saattokaista vuoksi keilahallin edustalta poistettiin 11 pysäköintipaikkaa. Nämä keilahallin edustan parkkipaikat voidaan nyt palauttaa, kun saattokaista siirretään Tahkonaukion eteläreunaan, josta vastaavasti poistuu muutosten vuoksi neljä parkkipaikkaa. Kokonaisuudessaan parkkialueelle palautuu näin 7 paikkaa. Kupittaanpuiston ja urheiluhallin liikunta- ja virkistyspaikkojen käyttäjiä kehotetaan pysäköimään ensisijaisesti Blomberginaukion suurille pysäköintialueille. Saattoliikenne sujuu edelleen Blomberginaukiolle, Blomberginaukion pään saattolenkille ja Tahkonaukiolle.

Kokeilu jatkuu vuoden 2020 alkusyksyyn

Kokeilu aloitettiin 15.8.2019, ja se kestää vuoden. Liikennekokeilun toimivuutta arvioidaan tulevaisuudessakin kolmen kuukauden välein ja suunnitelmiin tehdään täsmennyksiä saatujen palautteiden mukaisesti, joita kerätään palautepalvelussa ja alueen toimijoilta edelleen. Kokeilun aikana saadaan arvokasta tietoa, mikä todella toimii kyseisessä ympäristössä ja vasta sen jälkeen mietitään kalliimpia infraratkaisuja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen, kaupunkiympäristötoimialan ja liikuntapalveluiden sekä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian kanssa.