Ihmisten ja elinkeinoharjoittajien toiminta ja liikkuminen on laajempaa kuin yksittäisen kunnan katuverkko tai valtion tieverkko. Siksi liikkumisen kokonaisuutta kehitetään eri organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Tätä yhteistyötä kutsutaan jatkuvaksi liikennejärjestelmätyöksi.

Turun seudun liikennejärjestelmätyö perustuu seudulle laadittuun ja kaikissa kunnissa hyväksyttyyn liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka puolestaan perustuu kuntien hyväksymään maankäytön rakennemallisuunnitelmaan.

 

Turun seudun rakennemalli ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman taustalla on pitkäjänteinen suunnitteluprosessi. Viimeisin liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2014. Suunnitelman päivitystyö käynnistettiin keväällä 2019.

Jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä on huomioitava myös lainsäädännön ja kehittämislinjausten muutokset. Esimerkkinä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, jossa liikenteen päästötavoitteet tiukentuivat vuonna 2016.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on vaikuttaa seuraaviin asioihin:

  • MAL-sopimukset (kaupunkiseutujen ja valtion väliset sopimukset maankäytön ja liikenteen kestävästä kehittämisestä)
  • Maakuntakaavoitus (Varsinais-Suomen liitto)
  • Kuntien maankäytön, katujen, pyöräteiden ja jalankulkualueiden suunnittelu sekä toteuttaminen (kunnat)
  • Seudun joukkoliikenteen suunnitelmat ja palvelun kehittäminen (Fölin ja ELY:n liikenne, jota myös kunnat rahoittavat)
  • Pitkämatkaisen joukkoliikenteen kehittäminen (VR ja liikennöitsijät)
  • Valtion suunnitelmat ja infran parantamishankkeet yleisellä tieverkolla (valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet) (ELY, Väylävirasto, LVM, eduskunta)
  • Valtion suunnitelmat ja infran parantamishankkeet rataverkolla (Väylävirasto ja LVM, eduskunta)

 

Yhteistyö avainasemassa

Varsinais-Suomen liitto vetää Turun seudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Työn vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että työssä on mukana useita eri tahoja eri organisaatioista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö toteuttaa Varsinais-Suomen liiton kumppanuusstrategiaa: menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella!