Ilmastonmuutos huomioitava kaikissa tavoitteissa entistä vahvemmin

Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointi on valmistunut. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen tulee ottaa vahvemmin huomioon sekä nykysuunnitelman kärkitoimenpiteiden päivityksessä että jatkossa koko liikennejärjestelmäsuunnitelman uusimistyössä. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja Varsinais-Suomen kytkeminen osaksi eteläisen Suomen kaupunki-verkostoa liikenneyhteyksiä kehittämällä ovat vahvasti esillä jo nykysuunnitelmassa, mutta kehittämistarve on kasvanut entisestään viime vuosien rakennemuutoksen ja työvoimapulan myötä.

Näin todetaan Linea Konsultit Oy:n ja MDI Oy:n selvityksessä, jossa vuonna 2014 hyväksytyn Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ajantasaisuutta on arvioitu suhteessa toimintaympäristön muutostekijöihin. Selvitys sisältää lähivuosien kärkitoimenpiteiden päivityksen sekä tulevan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessin lähtökohtien määrittelyn. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sidosryhmäyhteistyössä sekä tulevana vuonna Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessissa.

Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen ovat edelleen tärkeitä kärkitoimien päivityksessä painotettavia tavoitteita. Uutena tekijänä tulee huomioida junaliikenteen kilpailun vapautuminen ja sen luomat uudet mahdollisuudet.

Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista on parhaiten ja laajimmin edistynyt maakunnan elinkeinoelämän ja satamien kuljetuksia sujuvoittavien hankkeiden toteutus ja suunnitteluvalmiuden parantaminen. Tavoite keskeisten kaukoliikenteen liikennesuuntien kehittämisestä on edistynyt valtatien 8 toteutuksen sekä laajemmin tie- ja ratahankkeiden suunnitteluvalmiuden osalta.

Maaseudulla ja saaristossa alempiasteisen tieverkon peruspalvelutaso ei ole täyttynyt, vaikka rahoitustasoa on nostettu kuluvalla hallituskaudella. Nyt huolena on rahoitustason uusi lasku.

Heikoimmin tavoitteista on edistynyt kestävien kulkutapojen suosion kasvu kaupunkialueilla, taajamissa ja kaukoliikenteessä. Valtakunnallisen ja Turun seudun henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan henkilöauton osuus maakunnan ja Turun seudun asukkaiden matkoista on pikemminkin kasvanut vuoteen 2008 verrattuna. Jatkossa Varsinais-Suomen tulisi löytää vahvempia yhteisiä visioita aluerakenteen ja liikenteen tulevaisuudesta sekä tavoitteista Satakunnan ohella myös Uudenmaan ja Pirkanmaan kanssa (kasvukolmio).

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmien lähivuosien kärkitoimenpiteet ovat:

• Tunnin juna
• E18 Turun kehätien kehittäminen osana TEN-T -ydinverkkokäytävää
• Kaupunkiseutujen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen
• Paikallisjunaliikenteen aloittaminen

• Valtatie 8 kehittäminen
• Toijalan radan kehittäminen
• Valtatie 9 kehittäminen

Alueellisten yhteyksien kehittäminen
o Liikenneverkon hoito ja ylläpito
o Paraistenväylä
o Salon itäinen ohikulkutie
o Saaristoliikenteen kehittäminen ja kevyen liikenteen kehittäminen saaristossa

Arviointiaineisto löytyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen liiton nettisivuilla.

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, etunimi.sukunimi (at) varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Mari Sinn, etunimi.sukunimi (at) varsinais-suomi.fi