Henkilöliikennetutkimuksen tulokset julkaistu: Turun seudulla henkilöautoilun osuus liikkumisessa edelleen korkea

Turun seudulla jopa noin puolet 1–3 kilometrin matkoista tehdään henkilöautolla. Eniten liikuttaa vapaa-aika. Vain 25 prosenttia Turun seudulla tehdyistä matkoista on työperäisiä. Tulokset selviävät tuoreesta henkilöliikennetutkimuksesta. Turun seudulla tutkimukseen vastasi noin 4000 asukasta.

Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus turkulaisten liikkumisesta on 49 prosenttia. Muualla seudulla osuus laskee merkittävästi ollen maaseutumaisissa kunnissa noin 20 prosenttia. Turkulaisten autonomistus on myös pienempi kuin muualla seudulla. Mitä kauempana Turun keskustasta asutaan, sitä enemmän kuljetaan henkilöautolla ja sitä enemmän talouksissa on käytössä myös henkilöautoja.

Seudun asukkaiden tekemistä matkoista merkittävä osuus, 75 prosenttia, syntyy nykyään vapaa-aikana tehdyistä matkoista. Kuntien sisäisistä matkoista puolet tehdään henkilöautolla. Vaikka seudun palvelu- ja yhdyskuntarakenne mahdollistaisi kävelyn tai pyöräilyn, asukkaat käyttävät edelleen merkittävissä määrin henkilöautoa.

Valtakunnallisten ilmasto- ja päästötavoitteiden mukaan liikenteen kasvihuonepäästöjen tulisi vähentyä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset liikkuvat kuitenkin pitkälti samalla tavalla kuin kuusi vuotta sitten.

On huolestuttavaa, että lyhyilläkin matkoilla käytetään paljon henkilöautoa. Henkilöliikennetutkimuksen tulokset haastavat panostamaan entistä enemmän kestäviin kulkutapoihin ja miettimään myös uusia keinoja kulkutapaosuuksien muuttamiseksi”, kuvailee erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Turun seudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 31 prosenttia, Oulun seudulla 36 prosenttia ja Tampereen seudulla 35 prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn osuuden nostaminen on siten varmasti mahdollista, jos muillakin kaupunkiseuduilla on siihen pystytty. Lyhyt etäisyys toimintojen välillä ei kuitenkaan yksin vaikuta kulkutavan valintaan.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Turun ydinkaupunkiseudun asukkaat haluaisivat panostaa jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen enemmän kuin henkilöautoliikenteeseen. Henkilöautoilusta voisi siirtyä bussiliikenteen käyttäjiksi merkittävä osa, jos joukkoliikenteen palvelutasoa parannettaisiin vuorovälejä ja matka-aikaa lyhentämällä.

“Jos liikennemäärien kasvu jatkuu, henkilöautoilun sujuvuus heikkenee merkittävästi, sillä teiden ja katujen kapasiteetti ei ruuhka-aikoina enää tule riittämään. Tällöin joukkoliikenteen kilpailukyky voi parantua suhteessa henkilöautoiluun, mutta se ei tapahdu itsestään. Tarvitaan merkittäviä satsauksia juuri joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Fölin runkoverkon, raitiotien tai superbussin sekä joukkoliikenne-etuuksien toteuttamiselle on todella tarvetta”, arvioi Mari Sinn.

Henkilöliikennetutkimuksen haastattelut on tehty vuosina 2016 ja 2017. Tämän jälkeen seudulla on tapahtunut paljon etenkin pyöräilyn edistämisen osalta. Turussa on esimerkiksi kokeiltu kuluvan talven aikana harjasuolausmenetelmää pyöräväylien talvikunnossapidossa. Naantalissa, Raisiossa ja Liedossa on lisätty merkittävästi pyörien parkkipaikkoja bussipysäkkien läheisyyteen. Pyöräpysäköintipaikkoja tullaan lisäämään tänä vuonna sekä Föli- että seutulinjojen pysäkeille. Toukokuussa Turussa saadaan käyttöön Föli-fillarit. Toisaalta uusi liikennepalvelulaki tarjoaa kunnille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kutsupohjaisten liikennepalveluiden lisääntyessä.

“Myös maaseutumaisilla alueilla tulisi olla hyvä pyörätieverkosto. Reiteistä hyötyvät maaseudun asukkaat, kuten koululaiset, mutta myös matkailutoimijat. Esimerkiksi Saariston rengastien pyöräreitin kehittäminen on ensisijaista”, kertoo Mari Sinn.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus sekä Turun seudun seutujulkaisu, 2018: www.hlt.fi