22.06.2020

Uudenmaantien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laatukäytävä valmis osuudella Eteläkaari-Piikkiö

Turun kaupunkiseudun keskeinen tavoite on edistää viisaita liikkumismuotoja, joita ovat mm. lihasvoimalla tapahtuva liikkuminen sekä joukkoliikenne. Tavoitteena on vähentää etenkin yksin autolla kulkemista ja sitä kautta pienentää hiilidioksidipäästöjä ja niiden aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Uudenmaantie välillä Turku – Piikkiö on Turun seudun vilkkaimpia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Siitä on haluttu kehittää laadukas, kestäviä liikkumismuotoja palveleva väylä. Kehittämistä on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen liittyvällä MAL-rahoituksella. Parannustoimilla pyritään siihen, että liikkumismuodoksi valittaisiin yhä useammin kävely, pyöräily tai linja-auto oman henkilöauton sijaan. Nyt parannukset ELY-keskuksen hallinnoimalla maantieosuudella on saatu valmiiksi. Eteläkaaren eritasoliittymän ja Piikkiön keskustan välisellä osuudella on mm. levennetty jalankulku- ja pyöräilyväylää, uusittu päällysteitä ja pysäkkikatoksia, rakennettu uusia suojateitä sekä pystytetty pyöräilijöiden laskentalaite Piispanristille. Uusilla suojateillä on haluttu parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden mahdollisuuksia liikkua tien yli etenkin Piispanristillä, jossa on erilaisia palveluita tien molemmin puolin. Suojateiden kohdalla nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 km/h, minkä vuoksi myös nopeusrajoituksia on joissain kohdin laskettu. Piispanristin kohdalla suojatiet muuttivat risteysjärjestelyitä. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi liikennevaloihin tullaan lisäämään nuolivalo Kairiskulmantieltä vasemmalle Uudenmaantielle kääntyville. Osuudelle Eteläkaari-Piikkiö on hankkeen yhteydessä asennettu uusia, kaupunki-ilmeeseen sopivia, linja-auton odotuskatoksia. Osa katoksista on varustettu näytöllä, josta käy ilmi seuraavan linja-auton saapumisajankohta. Piispanristille on asennettu polkupyörille suojakatos ja muutamalle muulle pysäkille pyörätelineet. Runkolukittavat pyörätelineet helpottavat niitä matkustajia, jotka haluavat tulla pysäkille polkupyörällä.

Lisää parannuksia vielä luvassa

Turun kaupungin katuverkolla työt ovat alkaneet ja jatkuvat vielä vuodelle 2021. Lisäksi työt ELY-keskuksen hallinnoimilla osuuksilla jatkuu vielä pyöräilyn uuden viitoituksen osalta. Turun ja Piikkiön välille asetetaan kesän aikana uuden tieliikennelain mukaiset pyöräilyn viitat ja opasteet, joissa käytetään tieliikenteen kaltaisia opastetauluja ennen risteyksiä. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylän ajoratamaalauksia tullaan vielä muuttamaan ja lisäämään kesän aikana. Uuden korkeatasoisen Uudenmaantien avajaisia vietetään pyöräilyviikolla lauantaina 5.9. Piispanristin Prisman parkkipaikalla, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

06.08.2018

Tie 18 hankkeen tiedote #1

Tiedotteen sisältö…